โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
#1
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
อนุสร เวชสิทธิ์, สมโภชน์ สุดาจันทร์, ชาญชัย โรจนสโรช, สมชาย พิมพ์พันธ์กุล และว่าที่ ร.ต.ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ไฟล์แนบ
.pdf   293_2556.pdf (ขนาด: 804.15 KB / ดาวน์โหลด: 1,045)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 2 ผู้เยี่ยมชม