ออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดกลางสำหรับถั่วเขียว, ถั่วเหลืองฝัก
#1
ออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดกลางสำหรับถั่วเขียว, ถั่วเหลืองฝักสด, ข้าวโพดฝักอ่อน สำหรับพืชหลังนา
ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์, สุภาษิต เสงี่ยมพงศ์, อานนท์ สายคำฟู, พงษ์ศักดิ์ ต่ายก้อนทอง และอัคคพล เสนาณรงค์

          เครื่องหยอดเมล็ดพืชหลังนาติดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ เป็นเครื่องจักรกลที่ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองนโยบาย ในการหาพืชที่เหมาะสม มาทดแทนการปลูกข้าวในฤดูนาปี ที่มีปัญหาในการขาดแคลนน้ำ โดยพืชหลังนาจะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีระยะเวลาในการปลูกสั้น เครื่องหยอดเมล็ดพืชหลังนาเป็นเครื่องหยอดแบบ 5 แถว ตัวเปิดร่องเป็นแบบจานกลม ซึ่งทำให้เปิดร่องในสภาพแปลงนาได้สะดวก มีระบบหยอดเป็นแบบแผ่นจานแบบแผ่นเอียง ซึ่งช่วยควบคุมการกำหนดปริมาณเมล็ดของแต่ละพืชให้เป็นไปตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร (อุปกรณ์หยอดเมล็ด ทดสอบในห้องปฏิบัติการตาม มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม มอก.1235-2537) ตัวกลบเป็นตัวกลบที่ถูกออกแบบให้มีการกลบดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุทุกชิ้นที่ใช้ในการออกแบบเป็นวัสดุที่ผลิตได้ในประเทศ ผลการทดสอบในการหยอดถั่วเขียวในแปลงเกษตรกรจังหวัดราชบุรี พบว่ามีความสามารถในการทำงาน 6.01 ไร่/ชม ใช้อัตราการหยอด 5.76 กก/ไร่ เมื่อนำมาทดสอบหยอดถั่วเหลืองในแปลงของเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีความสามารถในการทำงาน 5.87 ไร่/ชม ใช้ปริมาณเมล็ด 12.87 กก/ไร่ สำหรับการทดสอบหยอดข้าวโพดฝักอ่อน ในแปลงเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี พบว่าความสามารถในการทำงาน 3.47 ไร่/ชม ใช้ปริมาณเมล็ด 5.28 กก/ไร่ เครื่องหยอดเมล็ดพืชหลังนาถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย สามารถใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกร และยังช่วยตอบสนองการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวในฤดูการทำนาปีได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีบริษัทสยามอิมพลีเม้น จำกัด ได้ติดต่อนำต้นแบบไปผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว


ไฟล์แนบ
.pdf   296_2556.pdf (ขนาด: 2.22 MB / ดาวน์โหลด: 5,968)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม