ทดสอบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืช สำหรับถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด และข้าวโพดฝักอ่อน
#1
ทดสอบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืช สำหรับถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด และข้าวโพดฝักอ่อน ในพื้นที่หลังนาโดยใช้รถไถเดินตามเป็นต้นกำลังในเขตภาคเหนือ
สนอง อมฤกษ์, ธีรศักดิ์ โกเมศ และประพัฒน์ ทองจันทร์
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

          ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม เชียงใหม่ ได้พัฒนาเครื่องหยอดที่ใช้สำหรับหยอดพืชหลังนา ได้แก่ ถั่วเหลืองฝักสด ข้าวโพดฝักอ่อน และถั่วเขียว โดยเครื่องหยอดดังกล่าวสามารถหยอดได้ 2 - 4 แถว สามารถปรับระยะการหยอดได้ 30 - 50 เซนติเมตร โดยตัวเปิดร่องเป็นแบบจาน สามารถตัดเศษวัชพืชสามารถกลิ้งผ่านได้ง่าย โดยจานเอียงประมาณ 15 องศา เพื่อให้มีแรงเสียดทานทำให้จานหมุน นอกจากนี้ยังช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างดินกับตัวเปิดร่องด้วย (เมื่อเทียบกับแบบเดิม) ส่วนอุปกรณ์การหยอดเป็นแผ่นจานหยอด ซึ่งจะทำให้อัตราการหยอดสม่ำเสมอกว่าแบบใช้ฟองน้ำกด และสามารถถอดเปลี่ยนแผ่นจานหยอดได้ นอกจากนี้ยังมีชุดคลัชท์ เพื่อตัดต่อไม่ให้แผ่นหยอดทำงานในระหว่างการเดินทางหรือเลิกการใช้งาน โดยในเครื่องเดียวกันสามารถหยอดเมล็ดพืชได้ 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเขียว และถั่วเหลืองฝักสด จากผลการทดสอบหยอดข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเขียว และถั่วเหลืองฝักสด พบว่ามีความสามารถในการทำงาน 2, 1.5 และ 1.7 ไร่ต่อชั่วโมง (ตามลำดับ) อัตราการหยอด 5.1 10 และ 11 กิโลกรัมต่อไร่ (ตามลำดับ) ซึ่งอัตราการหยอดสามารถปรับได้โดยการเปลี่ยนแผ่นหยอดและเพิ่มชุดทดรอบ โดยมีประสิทธิภาพในการทำงาน 85 เปอร์เซ็นต์


ไฟล์แนบ
.pdf   297_2556.pdf (ขนาด: 1.71 MB / ดาวน์โหลด: 4,725)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม