ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังหลังนาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
#1
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังหลังนาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
สุทธินันท์ ประสาธน์สุวรรณ์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี

          งานทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังหลังนาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  ดำเนินงานระหว่างปี 2556 – 2557 ในปี 2556 ได้ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ในปี 2557 ได้ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยการทดสอบพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมันสำปะหลังหลังนาในจังหวัดอุดรธานี กรรมวิธีทดสอบใช้พันธุ์ ระยอง 72 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร ใช้พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ซึ่งทั้ง 2 กรรมวิธีใช้ระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  พบว่าการใช้พันธุ์มันสำปะหลังระยอง 72 ในการปลูกมันสำปะหลังหลังนา ให้ผลผลิตเฉลี่ยดีกว่าพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 คือ ให้ผลผลิตมันสำปะหลังเฉลี่ย 3,900 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง 22.1 - 27.6 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,430 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 8,580  บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อเงินลงทุนเฉลี่ย 2.50  ส่วนพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50  ให้ผลผลิตมันสำปะหลังเฉลี่ย 3,498 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง 22.7 - 25.8 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,430 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 7,695  บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อเงินลงทุนเฉลี่ย 2.24 แต่อย่างไรก็ตาม การผลิตมันสำปะหลังหลังนามีข้อจำกัดในเรื่องของฝน ในสภาพนาอาจเจอสภาพน้ำท่วมขังหากฝนมาเร็ว ทำให้เกษตรกรเร่งรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตและไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่นาลุ่มไม่ว่าจะใช้พันธุ์อะไรก็ตาม


ไฟล์แนบ
.pdf   55_2557.pdf (ขนาด: 293.05 KB / ดาวน์โหลด: 385)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม