การทดสอบการปลูกงาด้วยเครื่องปลูกในสภาพนาและสภาพไร่
#1
การทดสอบการปลูกงาด้วยเครื่องปลูกในสภาพนาและสภาพไร่
ศิริรัตน์ กริชจนรัช, สายสุนีย์ รังสิปิยกุล, กัลยารัตน์ หมื่นวณิชกูล, บุญเหลือ ศรีมุงคุณ, สมหมาย วังทอง และสมพงษ์ ชมภูนุกูลรัตน์

          การทดสอบการปลูกงาด้วยเครื่องปลูกในสภาพนาและสภาพไร่ ดำเนินการในปี 2556 - 2557 โดยในแต่ละสภาพเปรียบเทียบการปลูก 2 วิธี คือ การหว่าน ซึ่งสะดวกและเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมปลูก เปรียบเทียบกับการปลูกโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ซึ่งให้ต้นงาเป็นแถวเป็นแนว ผลการทดสอบพบว่า การปลูกโดยใช้เครื่องมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน และให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกแบบหว่าน ทั้งในสภาพนาและสภาพไร่ แต่ต้องมีการเตรียมดินที่เหมาะสม เพื่อให้ต้นงางอกได้สม่ำเสมอ และสะดวกต่อการให้น้ำ โดยเฉพาะการปลูกในสภาพนา ซึ่งต้องมีการให้น้ำเสริม หรือการปลูกในเขตชลประทาน


ไฟล์แนบ
.pdf   122_2557.pdf (ขนาด: 148.92 KB / ดาวน์โหลด: 863)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม