การจำแนกและประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมฝ้าย (ชุดที่ 2)
#1
การจำแนกและประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมฝ้าย (ชุดที่ 2)
ปริญญา สีบุญเรือง, ถนัด กันต์สุข และพิมพพันธุ์ พันธุลี
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

          จากการเปรียบเทียบฝ้ายที่มีปุยสีน้ำตาลที่ดี 4 สายพันธุ์ ร่วมกับพันธุ์ฝ้ายปุยสีขาว ตากฟ้า2 และตากฟ้า84-4 ที่ศูนยวิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ในฤดูฝนปี 2556 โดยใช้ระยะปลูก 1.50 X 0.50 เมตร ขนาดแปลงย่อย 6 x 12 เมตร พบว่าฝ้ายที่มีปุยสีน้ำตาลให้ผลผลิตปุยฝ้ายและเมล็ดรวมกัน 233 - 298 กิโลกรัมต่อไร่ อายุถึงวันสมอเปิด 50% อยู่ระหว่าง 109 - 110 วัน สูง 1.24 - 1.39 เมตร มีกิ่งกระโดงและกิ่งผล 2.0 - 2.1 และ 13.5 - 14.7 กิ่งต่อต้น ตามลำดับ น้ำหนักปุยและเมล็ดรวมกันต่อสมอ 5.29 - 5.60 กรัม มีเส้นใย 20.4 - 22.1 เปอร์เซ็นต์ เส้นใยยาว 1.02 - 1.09 นิ้ว ค่าวัดความละเอียดอ่อน 2.3 - 2.6 ไมโครแนร์ ค่าวัดความเหนียวของกลุ่มเส้นใย 16.8 - 19.5 กรัมต่อเท็กซ์ กลีบดอกและอับละอองเกสรสีครีม ใบรูปฝ่ามือ ขอบใบเว้าลึกทำให้หยักเป็นแฉก (3 - 5 แฉก) ทำให้คล้ายนิ้วมือปอมๆ (palmate to digitate) สมอรูปไข่เช่นเดียวกับพันธุฝ้ายปุยสีขาว ตากฟ้า84-4 แต่ต่างจากตากฟ้า2 ที่มีสมอรูปกลมรี โดยฝ้ายปุยสีขาว ตากฟ้า84-4 และตากฟ้า2 ให้ผลผลิตปุยฝ้ายและเมล็ดรวมกัน 255 - 325 กิโลกรัมต่อไร่ อายุถึงวันสมอเปิด 50% อยู่ระหว่าง 108 - 109 วัน สูง 1.29 - 1.45 เมตร มีกิ่งกระโดงและกิ่งผล 2.1 - 2.3 และ 12.2 - 14.7 กิ่งต่อต้น ตามลำดับ น้ำหนักปุยและเมล็ดรวมกันต่อสมอ 6.05 - 6.32 กรัม และมีเส้นใย 36.5 - 36.8 เปอร์เซ็นต์ เส้นใยยาว 1.14 - 1.28 นิ้ว ค่าวัดความละเอียดอ่อน 3.6 - 3.9 ไมโครแนร์ ค่าวัดความเหนียวของกลุ่มเส้นใย 19.5 - 24.1 กรัมต่อเท็กซ์


ไฟล์แนบ
.pdf   126_2557.pdf (ขนาด: 10.76 MB / ดาวน์โหลด: 409)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม