การเปรียบเทียบพันธุ์ฝ้ายในท้องที่
#1
การเปรียบเทียบพันธุ์ฝ้ายในท้องที่
พิกุล ซุนพุ่ม, ประหยัด ยุพิน และปริญญา สีบุญเรือง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร และศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 

          การเปรียบเทียบพันธุ์ฝ้ายในท้องที่เพื่อประเมินผลผลิตและความมีศักยภาพของพันธุ์ฝ้ายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในจังหวัดมุกดาหารโดยทำการเปรียบเทียบพันธุ์ฝ้าย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 3 ซ้ำ ใช้ฝ้าย 7 พันธุ์ คือ P12Nan37M, AKH4, V1, L3401/SR2, Nan15GY, TF3 และ TF84-4 ใช้ระยะปลูก 1.25 x 0.50 เมตร แถวยาว 12 เมตร  ขนาดแปลงย่อย 6.00 x 12 เมตร พบว่าผลผลิตฝ้ายปุยทั้งเมล็ดของแต่ละพันธุ์อยู่ระหว่าง 102 - 162 กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ย 140 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดได้แก่ สายพันธุ์ตากฟ้า 3 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ และ สายพันธุ์ P12Nan37M5 ความสูงเฉลี่ยทุกพันธุ์ 1.27 เมตร จำนวนกิ่งกระโดงและกิ่งผลเฉลี่ย 3.98 และ 7.40 กิ่งต่อต้น ตามลำดับ จำนวนสมอต่อต้นในแต่ละพันธุ์เฉลี่ย 26.05 สมอ น้ำหนักปุยต่อสมอเฉลี่ย 4.38 กรัม จำนวนเมล็ดต่อสมอมเฉลี่ย 27.25  เมล็ดต่อสมอ ส่วนน้ำหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 7.45 กรัม ทรงต้นของทุกพันธุ์มีลักษณะที่สวยปานกลางและการเข้าทำลายของแมลงศัตรูฝ้าย อยู่ในระดับปานกลาง เปอร์เซ็นต์หีบทุกสายพันธุ์มีค่าระหว่าง 35.07 - 39.43 เปอร์เซ็นต์  คุณภาพเส้นใยมีค่าความยาวของเส้นใยระหว่าง 0.81 - 1.17 นิ้ว ค่าความเหนียวระหว่าง 12.1 - 18.7 กรัมต่อเท็กซ์ ค่าความสม่ำเสมอมีค่าระหว่าง 51 - 57 และค่าความละเอียดอ่อนของทุกสายพันธุ์มีค่าระหว่าง 3.9 - 5.4 พันธุ์ฝ้ายที่มีศักยภาพที่ควรพัฒนาต่อไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ พันธุ์ TF3 P12Nan37M5 และ Nan15GY 


ไฟล์แนบ
.pdf   135_2557.pdf (ขนาด: 159.59 KB / ดาวน์โหลด: 449)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม