การตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ของกล้วยไม้รองเท้านารีฝาหอย
#1
การตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ของกล้วยไม้รองเท้านารีฝาหอย
ไว อินต๊ะแก้ว และนันทรัตน์   ศุภกำเนิด
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  และสถาบันวิจัยพืชสวน   

          การทดลองการตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ของกล้วยไม้รองเท้านารีฝาหอย มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสูตรปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอก ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ระหว่างปีพ.ศ. 2555 - 2557 ปุ๋ยเคมีที่ใช้ทดลอง ได้แก่ ปุ๋ยสำเร็จรูปสูตร 20-10-30 ความเข้มข้น 100 ppm ปุ๋ยสำเร็จรูปสูตร 20-10-30 ความเข้มข้น 200 ppm ปุ๋ยผสมเองสูตร 20-10-25 ความเข้มข้น 100 ppm ปุ๋ยผสมเองสูตร 20-10-25 ความเข้มข้น 200 ppm ปุ๋ยสำเร็จรูปสูตร 15-15-15 ความเข้มข้น 100 ppm ปุ๋ยสำเร็จรูปสูตร 15-15-15 ความเข้มข้น 200 ppm ปุ๋ยละลายช้าสูตร 14-14-14  และไม่ใส่ปุ๋ย ผลการทดลองพบว่า วิธีการใส่ปุ๋ยผสมเองสูตร 20-10-25 ความเข้มข้น 100 ppm มีผลทำให้กล้วยไม้รองเท้านารีฝาหอยออกดอกได้ดีที่สุด แต่การใส่ปุ๋ยเคมีทุกวิธีการและไม่ใส่ปุ๋ย ไม่ทำให้การเจริญเติบโตทางลำต้นแตกต่างกัน


ไฟล์แนบ
.pdf   163_2557.pdf (ขนาด: 241.88 KB / ดาวน์โหลด: 398)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: