การสำรวจและรวบรวมกล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก
#1
การสำรวจและรวบรวมกล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก
ศิริพร วรกุลดำรงชัย, กรรณิการ์ เย็นนิกร, จงวัฒนา พุ่มหิรัญ และสุภาภรณ์ สาชาติ 
สถาบันวิจัยพืชสวน  และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  

          การสำรวจ และรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก ในระหว่างปี 2554 - 2557  ได้รวบรวมพันธุ์เชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าจากแหล่งพันธุกรรมท้องถิ่น (On farm)  และสภาพถิ่นเดิม (In situ)  และรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าไว้ในโรงเรือนกล้วยไม้ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ไม่น้อยกว่า 825 ตัวอย่าง  ทำการจำแนกกล้วยไม้ป่าตามระบบของ R.L.Dressler ได้ 5 วงศ์ย่อย 50 สกุล จำนวน 102 ชนิด  ดังนี้
1. วงศ์ย่อย Cypripedioideae จำนวน 1 สกุล 1 ชนิด
2. วงศ์ย่อย Neottioideae จำนวน 1 สกุล 1 ชนิด
3. วงศ์ย่อย Orchidioideae จำนวน 1 สกุล 2 ชนิด
4. วงศ์ย่อย Epidendroideae จำนวน 21 สกุล 64 ชนิด
5. วงศ์ย่อย Vandoideae จำนวน 26 สกุล 34 ชนิด
          ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลกล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก สำหรับใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าอย่างยั่งยืนต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   166_2557.pdf (ขนาด: 302.41 KB / ดาวน์โหลด: 290)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: