การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วม
#1
การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วม
ศิริพร วรกุลดำรงชัย, กรรณิการ์ เย็นนิกร, จงวัฒนา พุ่มหิรัญ, สุภาภรณ์ สาชาติ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
สถาบันวิจัยพืชสวน  และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  

          การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วม ได้ดำเนินการวิจัยในปี 2554 - 2557  มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การสืบต่อพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพันธุ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก ทั้งในแหล่งธรรมชาติ โดยการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวิจัยและอนุรักษ์กล้วยไม้ป่า ผลจากการดำเนินการโครงการฯ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง  จึงได้รับความร่วมมือจากทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี  ทำให้สามารถอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าหวายแดงจันทบูร และเหลืองจันบูร โดยชุมชนมีส่วนร่วมประสบความสำเร็จ หวายแดงจันทบูรจำนวนมากกว่า 5,000 ต้น และเหลืองจันทบูร จำนวนมากกว่า 10,000 ต้น ได้มีการกระจายพันธุ์และเพิ่มจำนวนในพื้นที่สภาพนอกแหล่งธรรมชาติ (Ex situ conservation) บนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นับแต่นี้ จึงไม่มีการนำต้นกล้วยไม้หวายแดงจันทบูรและเหลืองจันบูรออกจากป่าอีกทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากหน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชนบนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างมีส่วนร่วมในการดำเนินการอนุรักษ์ โดยการเริ่มปลูกต้นกล้วยไม้เหล่านี้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนกระทั่งต้นกล้วยไม้ออกดอกสวยงามและบานสะพรั่งไปทั่วเกาะช้าง การตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการอนุรักษ์หวายแดงจันทบูรและเหลืองจันทบูร จะทำให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าชนิดอื่นๆ ด้วย จึงทำให้การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกเป็นไปอย่างยั่งยืน 


ไฟล์แนบ
.pdf   167_2557.pdf (ขนาด: 695.05 KB / ดาวน์โหลด: 384)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: