ทดสอบพันธุ์มันเทศเนื้อสีส้มสายพันธุ์คัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (ขุดที่1)
#1
ทดสอบพันธุ์มันเทศเนื้อสีส้มสายพันธุ์คัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (ขุดที่1)
ณรงค์ แดงเปี่ยม, ปัญญา ธยามานนท์, ทวีป หลวงแก้ว, เสงี่ยม แจ่มจำรูญ, นรินทร์ พูลเพิ่ม, สุวรรณ ทิพย์เมืองพรหม และสุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย

          การทดสอบมันเทศเนื้อสีส้มสายพันธุ์คัดเลือกในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ปี พ.ศ. 2556 - 2557 ดำเนินการในเขตไร่เกษตรกร 3 จังหวัด คือ พิจิตร พิษณุโลก และ สุโขทัย เกษตรกร 3 ราย รายละ 1 ไร่ โดยใช้พันธุ์คัดคือ T101 และใช้พันธุ์ของเกษตรกรเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ  ปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พันธุ์คัด T101 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,284.36 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,762.18   กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกพันธุ์คัด T101 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,329.3 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,607.7  กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรจังหวัดสุโขทัยพันธุ์คัด T101 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,040 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,109.4  กิโลกรัมต่อไร่ ปี พ.ศ. 2557 ผลผลิตเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พันธุ์คัด T101 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,243.3 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,667.31 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกพันธุ์คัด T101 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,363.3 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,874.33  กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรจังหวัดสุโขทัยพันธุ์คัด T101 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,009 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,100.1  กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ยจากการปลูก ปี พ.ศ. 2556 - 2557 3 สถานที่ พันธุ์คัด T101 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,544.8 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์เกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,186.83 กิโลกรัมต่อไร่ 


ไฟล์แนบ
.pdf   196_2557.pdf (ขนาด: 220.68 KB / ดาวน์โหลด: 482)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม