สำรวจความหลากชนิดหอยน้ำจืดศัตรูพืชในพรรณไม้น้ำ
#1
สำรวจความหลากชนิดหอยน้ำจืดศัตรูพืชในพรรณไม้น้ำ
อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข ดาราพร รินทะรักษ์ ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

   เก็บตัวอย่างหอยน้ำศัตรูพืชตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 ได้ตัวอย่างหอยน้ำศัตรูพืชจากจังหวัดนครราชสีมา 10 ตัวอย่าง จังหวัดตาก 10 ตัวอย่าง จังหวัดอุบลราชธานี 10 ตัวอย่าง จังหวัดกาญจนบุรี 17 ตัวอย่าง จังหวัดยโสธร 5 ตัวอย่าง จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ตัวอย่าง จังหวัดศรีสะเกษ 10 ตัวอย่าง จังหวัดนครปฐม 12 ตัวอย่าง จังหวัดชลบุรี 3 ตัวอย่าง พบว่าเป็นหอยน้ำจืดศัตรูพืช Radix และ Indoplanorbis และพบหอย Physella ซึ่งเป็นหอยศัตรูพืชต่างถิ่นในบริเวณเขื่อนล้าพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม


ไฟล์แนบ
.pdf   159_2560.pdf (ขนาด: 293.52 KB / ดาวน์โหลด: 479)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม