การใช้ไวรัส NPV ร่วมกับสารฆ่าแมลงบางกลุ่มในการควบคุมหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua
#1
การใช้ไวรัส NPV ร่วมกับสารฆ่าแมลงบางกลุ่มในการควบคุมหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua (Hübner) ในองุ่น
อิศเรส เทียนทัด, อนุสรณ์ พงษ์มี และนันทนัช พินศรี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

        ศึกษาความต้านทานและการจัดการความต้านทานสารกำจัดไรต่อไร แมงมุมคันซาวา T. kanzawai ในกุหลาบกษาการใช้ไวรัส NPV ร่วมกับสารฆ่าแมลงบางกลุ่มในการควบคุมหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua (Hübner) ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา โดยจากการศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ กับหนอนกระทู้หอมพบว่า SlNPV อัตรา 30 มล./20 ลิตร, chorantaniliprole 5.17% EC อัตรา 20 มล./20 ลิตร, indoxacarp 15% SC อัตรา 30 มล./20 ลิตร และ spinetoram 12% SC อัตรา 10 มล./20 ลิตร มีประสิทธิภาพทำให้หนอนตาย 100, 100, 100 และ100 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ภายในระยะเวลา 7 วัน ส่วน tolfenpyrad 16% EC อัตรา 30 มล./20 ลิตร ทำให้หนอนตายได้เพียง 30.00 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงชนิดและอัตราการใช้ต่างๆ กับหนอนกระทู้หอมหลังได้รับไวรัส SeNPV ในอัตรา 30. 20 และ 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พบว่า หนอนกระทู้หอมจะมีการตายเร็วขึ้นและเปอร์เซ็นต์การตายเพิ่มขึ้นเมื่อหนอนได้รับไวรัส NPV ก่อนเป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้วได้รับสารเคมีฆ่าแมลงตามหลัง และจากการศึกษาประสิทธิภาพของไวรัส SeNPV ที่ผสมด้วยสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ พบว่า ในทุกชนิดของสารฆ่าแมลงที่นำมาทดสอบ เมื่อผสมกับไวรัส NPV จะทำให้หนอนตายเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น


ไฟล์แนบ
.pdf   246_2560.pdf (ขนาด: 767.26 KB / ดาวน์โหลด: 647)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม