วิจัยรถยกสูงขับเคลื่อนด้วยตัวเองสำหรับกำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง
#1
วิจัยรถยกสูงขับเคลื่อนด้วยตัวเองสาหรับกำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง
วิชัย โอภานุกุล

     ในปี พ.ศ. 2561 คาดว่าประเทศไทยอาจมีนโยบายเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราคอต ไกโฟเสท และคลอร์ไพริฟอส การเลิกใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชจะส่งผลกระทบต่อชาวไร่มันสำปะหลัง เพราะต้องใช้กำจัดวัชพืช ที่เป็นสาเหตุให้ผลผลิตลดลง จนไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน หากใช้แรงงานคนทำให้มีต้นทุนสูงเกินไป

     สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม จึงเร่งวิจัยพัฒนารถยกสูงขับเคลื่อนด้วยตัวเองสำหรับกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยมันสำปะหลัง มีรูปแบบการทำงาน เริ่มจากโรยปุ๋ยตามสูตรที่เกษตรกรกำหนดลงพื้นดิน หลังจากนั้นผาลจานทำหน้าที่ไถกำจัดวัชพืชและโกยดินกลบปุ๋ย มีคุณลักษณะทางเทคนิคดังนี้ (1) เครื่องยนต์ดีเซล 24 แรงม้า (2) ขับเคลื่อน 4 ล้อ (3) ถังใส่ปุ๋ยความจุ 50 กิโลกรัม (4) ผาลจานกำจัดวัชพืช 4 ใบ (5) ล้อรถปรับความกว้างให้เข้ากับร่องมันระยะ 80, 100, 110 และ 120 ซม. (6) ความสูงท้องรถ 120 ซม. (7) มิติ (กxยxส) 230 x 300 x 230 ซม. (8) น้าหนัก 450 กิโลกรัม และ (9) ราคา 300,000 บาท

          ผลทดสอบที่จังหวัดราชบุรี และนครราชสีมา ช่วยลดค่าใช้จ่ายทำรุ่นมันราว 30 % คิดเป็นเงิน อย่างน้อย 300 บาท/ไร่ ทำงานได้ 3 - 4 ไร่/ชั่วโมง หรือ 30 ไร่/วัน ประสิทธิภาพกำจัดวัชพืช 80 - 90 % ใช้น้ำมันดีเซล 1.3 - 1.5 ลิตร/ไร่ ผู้ปฏิบัติงาน 1 - 2 คน จุดคุ้มทุนการใช้งาน 1 ปี อาจช้าหรือเร็วขึ้นกับสภาพการใช้งาน และนำไปเผยแพร่สาธิตแก่เกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา รวม 80 ราย


ไฟล์แนบ
.pdf   33_2561.pdf (ขนาด: 3.61 MB / ดาวน์โหลด: 1,205)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม