วิจัยและพัฒนาเครื่องขัดหนามผลสละสำหรับการส่งออก
#1
วิจัยและพัฒนาเครื่องขัดหนามผลสละสำหรับการส่งออก
พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องขัดหนามผลสละ สำหรับผลิตสละไร้หนามเพื่อการส่งออก เครื่องขัดหนามผลสละต้นแบบมีขนาด 1.6 x 2 x 0.6 เมตร (กว้างxยาวxสูง) ประกอบด้วยชุดโครงเครื่องทำจากวัสดุเหล็ก ชุดตะแกรงโยกขัดหนามผลสละทำจากวัสดุตะแกรงอลูมิเนียม ชุดแปรงขัดประกอบด้วยแปรงขัด 2 แปรงทำจากวัสดุไนล่อน โดยชุดตะแกรงโยกและชุดแปรงขัดใช้ต้นกาลังร่วมกัน ได้แก่มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า 220 โวลต์ ชุดยกตะแกรงโยกใช้ต้นกาลังมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 0.5 แรงม้า 220 โวลต์ โดยการทางานของส่วนประกอบของเครื่องต้นแบบทั้งหมดจะถูกควบคุมการทางานเป็นขั้นตอนแบบอัตโนมัติ โดยการเขียนโปรแกรมลงในอุปกรณ์ Programmable Logic Controller (PLC) ซึ่งติดตั้งอยู่ในตู้ควบคุมการทางานของเครื่อง เครื่องขัดหนามผลสละมีความสามารถในการทางาน 900 กิโลกรัม/ชั่วโมง ใช้กาลังไฟฟ้ารวม 1.47 กิโลวัตต์ สภาวะในการทางานที่เหมาะสมคือ ความเร็วรอบตะแกรงโยก 110 รอบ/นาที มุมยก 14 องศา สามารถขัดหนามผลสละได้หมด และผลสละสามารถเก็บรักษาได้เกิน 3 วัน ที่อุณหภูมิแวดล้อมปกติ โดยไม่เกิดความช้าและไม่แตกต่างจากการใช้วิธีการเดิมคือ การขัดหนามผลสละด้วยแรงงานคน ซึ่งมีความสามารถในการขัดหนามที่ 5 กิโลกรัม/ชั่วโมง/คน ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมจากการลงทุนใช้เครื่องต้นแบบในการขัดหนามผลสละพบว่า มีต้นทุนค่าใช้จ่าย 82.92 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่การใช้แรงงานคนมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ 90.61 บาท/กิโลกรัม เมื่อทาการขัดหนามผลสละในปริมาณที่เท่ากัน


ไฟล์แนบ
.pdf   40_2561.pdf (ขนาด: 6.11 MB / ดาวน์โหลด: 616)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม