ประสิทธิภาพแบคทีเรียและสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัด
#1
ประสิทธิภาพแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผักและหนอนเจาะยอดกะหล่ำและผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติในพริก
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักและผลกระทบต่อแมลงศัตรูธรรมชาติในกะหล่ำปลี ดำเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2555 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี คือ พ่น Bacillus thuringiensis, พ่นสารฆ่าแมลง chlorfenapyr 10 %SC, emamectin benzoate 1.92 %EC, flubendiamide 20 %WG, indoxacarb 15 %SC, spinosad 12 %SC และ tofenpyrad 16 %EC อัตรา 200 กรัม, 50 มิลลิลิตร, 40 มิลลิลิตร, 8 กรัม, 40 มิลลิลิตร, 50 มิลลิลิตร และ 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ เปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารฆ่าแมลง พบว่า สารฆ่าแมลง spinosad 12 %SC, indoxacarb 15 %SC, tofenpyrad 16 %EC และ chlorfenapyr 10 %SC มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักในกะหล่ำปลี และพบแมลงศัตรูธรรมชาติ 1 ชนิด คือ แตนเบียนหนอนใยผัก; Cotesia plutella Kurdjumov.


ไฟล์แนบ
.pdf   2402_2555.pdf (ขนาด: 295.18 KB / ดาวน์โหลด: 256)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: