วิจัยพัฒนาให้ได้ต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยที่สามารถเกี่ยวถั่วเขียวได้
#1
วิจัยพัฒนาให้ได้ต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยที่สามารถเกี่ยวถั่วเขียวได้
สาทิส เวณุจันทร์, คนึงศักดิ์ เจียรนัยกุล, มานพ คันธามารัตน์, มงคล ตุ่นเฮ้า, ทรงยศ จันทรมานิตย์ และสุทิน จูฑะสุวรรณ
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร

          ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็กเพื่อใช้เกี่ยวนวดถั่วเขียว โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 120 แรงม้าเป็นต้นกำลัง ความกว้างของหัวเกี่ยว 2.0 เมตร ลูกนวดแบบไหลตามแกนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 527 มิลลิเมตร ความยาวของลูกนวด 1160 มิลลิเมตร ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า เครื่องต้นแบบสามารถใช้งานได้แต่เมล็ดที่นวดแล้วมีการแตกหักสูง จึงได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขระบบนวดได้ดำเนินถอดซี่ฟันลูกนวดลดลงประมาณร้อยละ 75 โดยมีระยะห่างระหว่างปลายฟันและตะแกรงรอบลูกนวด (Concave Clearance) 35 มิลลิเมตร จากการนำไปทดสอบเกี่ยวนวดถั่วเขียว สภาพการใช้งานจริง ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ความชื้นเมล็ดถั่วเขียวร้อยละ 28.3 – 29.4 มาตรฐานเปียก ผลการทดสอบพบว่า สามารถทำงานได้ดี อัตราการทำงานระหว่าง 2.46 - 2.50 ไร่ต่อชั่วโมง และความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 4.0 - 4.13 ลิตรต่อไร่ โดยมีการสูญเสียรวมร้อยละ 1.29 1.46


ไฟล์แนบ
.pdf   2277_2556.pdf (ขนาด: 1.76 MB / ดาวน์โหลด: 2,550)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม