ความหลากชนิดของหอยทากและทากในแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช
#1
ความหลากชนิดของหอยทากและทากในแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช
ชมพูนุท จรรยาเพศ, ปราสาททอง พรหมเกิด, สมเกียรติ กล้าแข็ง, ดาราพร รินทะรักษ์ และปิยาณี หนูกาฬ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจหอยทากและทากในบริเวณป่าดิบแล้ง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช หรือแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี 2549 - 2553 โดยสำรวจในพื้นที่สี่แห่ง แห่งละหนึ่งตารางกิโลเมตร ในช่วงฤดูฝน สามารถเก็บรวบรวมเปลือกหอยได้ 400 ตัวอย่าง หอยที่พบจำแนกชนิดได้รวมทั้งสิ้น 31 species แยกเป็นหอยทาก (snail) 29 ชนิด และทาก (slug) 2 ชนิด รวม 17 genera 12 families ทั้งนี้หอยทากที่สำรวจพบจัดอยู่ในพวกหอยทากกินเนื้อ (carnivorous snail) 1 species และทากกินเนื้อ 1 species


ไฟล์แนบ
.pdf   1734_2553.pdf (ขนาด: 1.25 MB / ดาวน์โหลด: 5,527)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม