อายุต้นกล้าจากการชำข้อที่เหมาะสม สำหรับย้ายปลูกสำหรับแปลงพันธุ์เพื่อการปลูกในฤดูปลูก
#1
อายุต้นกล้าจากการชำข้อที่เหมาะสม สำหรับย้ายปลูกสำหรับแปลงพันธุ์เพื่อการปลูกในฤดูปลูกข้ามแล้งและฤดูฝน
ภาคภูมิ ถิ่นคำ  และทักษิณา ศันสยะวิชัย 
ศูนย์วิจัยพืชไร่ข่อนแก่น

          ทำการศึกษาอายุต้นกล้าที่เหมาะสม ให้ผลผลิตท่อนพันธุ์สูงและคุณภาพดี  เมื่อปลูกด้วยต้นกล้าอ้อยจากการชำข้อตา สำหรับการปลูกในฤดูปลูกอ้อยปี 2555 วางแผนการทดลอง 2 x 5 factorial in RCB 4 ซ้ำ ปัจจัยแรก อายุต้นกล้า 8 และ 10 สัปดาห์ ปัจจัยที่สอง เดือนย้ายปลูก 5 ครั้ง รวม 10 กรรมวิธี และการปลูกในฤดูปลูกอ้อยปี 2555-2556 วางแผนวิจัยแบบ 3 x 6 factorial in RCB มี 4 ซ้ำ ปัจจัยแรก อายุต้นกล้า 6 8 และ 10 สัปดาห์ ปัจจัยที่สอง เดือนย้ายปลูก 6 ครั้ง รวม 18 กรรมวิธี ได้ดำเนินการวิจัยที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น โดยใช้พันธุ์ขอนแก่น 3 ผลการทดลองพบว่า ต้นกล้าอายุ 8 สัปดาห์ มีอัตรารอดในแปลงสูง และผลผลิตท่อนพันธุ์ ไม่แตกต่างกับต้นกล้าอายุ 10 สัปดาห์ ส่วนเดือนที่เหมาะสมสำหรับย้ายปลูกต้นกล้าลงแปลงปลูกในฤดูข้ามแล้งคือ เดือนพฤศจิกายน-มกราคมมีอัตรารอดต้นกล้า 88.5-91.7 เปอร์เซ็นต์ และในฤดูฝน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ต้นกล้ามีอัตราการรอด 93.8 - 95.8 เปอร์เซ็นต์ มีผลผลิตข้อตา และจำนวนลำเก็บเกี่ยวสูงทางด้านคุณภาพท่อนพันธุ์พบว่า อายุต้นกล้า และช่วงเดือนย้ายปลูกไม่มีผลต่อความงอกของท่อนพันธุ์อ้อย


ไฟล์แนบ
.pdf   6_2557.pdf (ขนาด: 113.46 KB / ดาวน์โหลด: 962)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม