หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรฯ

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ภายใต้กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 132 ปี ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08:00 น. ณ วัดเทพสรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เข้าร่วมกิจกรรมของกรมวิชาการเกษตร วันที่ 2 เมษายน 2567

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เข้าร่วมกิจกรรมของกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 2 เมษายน 2567 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่ 1 เวลา 08:00 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง …

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช จัดกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big cleaning day)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 กวม. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณอาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชและอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 7 มีนาคม 2567 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567  โดยมีผู้อำนวย…

การประชุมเพื่อพิจารณาปรับต้นทุนต่อหน่วยการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาปรับต้นทุนต่อหน่วยการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยมีนายสุรกิต…

การประชุมให้คำแนะนำการจัดเตรียมนำเสนอผลการปฏิบัติราชการ

กวม. มีกำหนดจัดประชุมเพื่อให้คำแนะนำการจัดเตรียมเสนอผลการปฏิบัติราชการของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และผ่านระบบประชุมทางอิเล็กทรอนิก…

กวม. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 และกิจกรรม “สร้างสุขภาพดีด้วยกัน ภายใต้ DOA Healthy Together” วันที่ 4 ม.ค. 2567

กวม. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 และกิจกรรม “สร้างสุขภาพดีด้วยกัน ภายใต้ DOA Healthy Together” วันที่ 4 ม.ค. 2567  

การประชุม “โครงการบูรณาการผลิตถั่วเหลืองและถั่วเขียวพันธุ์ดีเพื่อการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เป็นประธานการประชุม “โครงการบูรณาการผลิตถั่วเหลืองและถั่วเขียวพันธุ์ดีเพื่อการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โครงการดังกล่าว เป็นงานตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตร…

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติรายการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 นางสาวศิริลักษณ์  จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธาน เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติรายการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่ง ได้จัดประชุมผ่านโปรแกรม zoom ณ ห้องปร…

พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นางสาวศิริลักษณ์  จิตรอักษร  ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ร่…

มาตราการ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอไพริพอส

Smart Box กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวอย่างง่าย

การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศอินทรีย์พันธุ์ผสมเปิด