หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรและเจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

ประกาศกรมวิชาการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กวม). Download ประกาศ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร(กวม.) ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับกา…

ประชุมพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติม กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจการผลิต และพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Cost)

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสุรกิตติ ศรีกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช) เป็นประธานการประชุมพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติม ระเบียบกรมวิชาการเกษตรและประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธ์พืชและปัจจัยการผลิต และพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Cost…

ประชุมพิจารณาการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัย/โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ประจำปี 2568-2570

วันที่ 5-6 มกราคม 2566 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพิจารณาการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัย/โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ประจำปี 2568-2570 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเ…

ประกาศกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ : ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กวม.) จำนวน 1 อัตรา Download ประกาศพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กวม.)  จำนวน 5 อัตรา Downlo…

ประชุมเพื่อจัดทำคู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้ฯ)

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำคู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้ฯ) เพื่อจัดทำร่างคูู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว…

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาการมอบนโยบายของผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีง…

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการรอบ 15 เดือน โครงการกระจายพืชพันธุ์ดี สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์(เงินรายได้ฯ)

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการรอบ 15 เดือน โครงการกระจายพืชพันธุ์ดี สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์(เงินรายได้ฯ) เพื่อรายงานทางการเงินภายหลังการเปล…

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 สวพ.5 สวพ.2 และ สวร. ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัย รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตพืช ให้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ซึ่ง น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผ…

ประชุมรับฟังชี้แจงแนงทางการดำเนินงานผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมรับฟังชี้แจงแนงทางการดำเนินงานผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์ถั่วลิสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แ…

ประชุมติดตามงานวิจัย ประจำปี 2565 และวางแผนงานวิจัยประจำปี 2566-2567

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร เป็นประธานการประชุมติดตามงานวิจัย ประจำปี 2565 และวางแผนงานวิจัยประจำปี 2566-2567 เพื่อพิจารณา 1.แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 2 แผนงานวิจัยและพัฒนาวิทยาก…

มาตราการ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอไพริพอส

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวไว้ใช้เอง 

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงไว้ใช้เอง

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร

หลักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้ใช้เอง 

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร 

หลักการเก็บเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไว้ใช้เอง

รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร 

สารเคมีคลุกเมล็ดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร

Smart Box กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวอย่างง่าย

การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศอินทรีย์พันธุ์ผสมเปิด