คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: การจัดเตรียมและบันทึกข้อมูลในระบบคลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
         เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยเข้าสู่ระบบคลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล

[attachment=2882]
[attachment=2883]
[attachment=2884]
[attachment=2885]
[attachment=2886]