คลังเอกสารความรู้
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกส์ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: การอารักขาพืช (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=31)
+--- เรื่อง: การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว (/showthread.php?tid=2283)การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว - doa - 30-03-2017

[attachment=2414]