ผลการค้นหา
เรื่อง หน่วยงาน หัวข้อ เนื้อเรื่อง อ่าน วันที่ [น้อย->มาก]
    หัวข้อ: คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี :ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน้ำได้และสารหนู
หัวเรื่อง: คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี :ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหา...

คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี :ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน้ำได้และสารหนู           กรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์และควบคุมดูแลคุณภาพปุ๋ยที่ผลิตและจำหน่าย รวมทั้งนำเข้าแ...
doa พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต 0 236 28-06-2022, 11:32
    หัวข้อ: คู่มือการใช้โปรแกรม การประเมินค่าความไม่แน่นอน ของการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในปุ๋ยเคมี
หัวเรื่อง: คู่มือการใช้โปรแกรม การประเมินค่าความไม่แน่นอน ของ...

คู่มือการใช้โปรแกรมการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในปุ๋ยเคมี        ค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์ เกิดขึ้นได้ในแต่ละขั้นตอนของการวิเคราะห์ ซึ่งมีค่ามากหรือน้อยต่างกันในแต...
doa พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต 0 634 07-04-2022, 03:58
    หัวข้อ: แผนที่ระดับการให้ผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
หัวเรื่อง: แผนที่ระดับการให้ผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ

แผนที่ระดับการให้ผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ           ปัญหาการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลผลิตทางการเกษตรได้ขยายตัวในอัตราที่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเกินหนึ...
doa เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 276 04-04-2022, 04:05
    หัวข้อ: สรีรวิทยาของมันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก
หัวเรื่อง: สรีรวิทยาของมันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซ...

          สรีรวิทยาของพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เป็นองค์ความรู้ที่ช่วยอธิบายผลของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และความเข้มแสงในสภาพอากาศต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของมันส...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 349 01-04-2022, 12:09
    หัวข้อ: สิ่งต้องห้าม สิ่งกำจัด สิ่งไม่ต้องห้าม
หัวเรื่อง: สิ่งต้องห้าม สิ่งกำจัด สิ่งไม่ต้องห้าม

สิ่งต้องห้าม สิ่งกำจัด สิ่งไม่ต้องห้าม
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 644 28-10-2021, 02:47
    หัวข้อ: ส้มโอนำเข้าได้หรือไม่
หัวเรื่อง: ส้มโอนำเข้าได้หรือไม่

ส้มโอนำเข้าได้หรือไม่
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 473 28-10-2021, 02:47
    หัวข้อ: สถิติแจ้งเตือนประเทศผู้ส่งออก
หัวเรื่อง: สถิติแจ้งเตือนประเทศผู้ส่งออก

สถิติแจ้งเตือนประเทศผู้ส่งออก
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 459 28-10-2021, 02:46
    หัวข้อ: มะพร้าวนำเข้าได้หรือไม่
หัวเรื่อง: มะพร้าวนำเข้าได้หรือไม่

มะพร้าวนำเข้าได้หรือไม่
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 448 28-10-2021, 02:45
    หัวข้อ: ขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลผลิตพืช
หัวเรื่อง: ขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลผลิตพืช

ขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลผลิตพืช
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 572 28-10-2021, 02:45
    หัวข้อ: การนำเข้าไม้ประดับกับกฎหมายกักพืช
หัวเรื่อง: การนำเข้าไม้ประดับกับกฎหมายกักพืช

การนำเข้าไม้ประดับกับกฎหมายกักพืช
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 541 28-10-2021, 02:42
    หัวข้อ: การนำเข้ากะท่อมกับกฏหมายกักพืช
หัวเรื่อง: การนำเข้ากะท่อมกับกฏหมายกักพืช

การนำเข้ากะท่อมกับกฏหมายกักพืช
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 468 28-10-2021, 02:41
    หัวข้อ: การขอใบอนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
หัวเรื่อง: การขอใบอนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร

การขอใบอนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 430 28-10-2021, 02:40
    หัวข้อ: กล้วยด่างนำเข้าได้หรือไม่
หัวเรื่อง: กล้วยด่างนำเข้าได้หรือไม่

กล้วยด่างนำเข้าได้หรือไม่
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 490 28-10-2021, 02:36
    หัวข้อ: 10 อันดับสินค้าเกษตรนำเข้าผ่านด่านตรวจพืช
หัวเรื่อง: 10 อันดับสินค้าเกษตรนำเข้าผ่านด่านตรวจพืช

10 อันดับสินค้าเกษตรนำเข้าผ่านด่านตรวจพืช
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 524 28-10-2021, 02:35
    หัวข้อ: 10 อันดับใบอนุญาตินำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า
หัวเรื่อง: 10 อันดับใบอนุญาตินำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจัก...

10 อันดับใบอนุญาตินำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า
doa เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พืชและสินค้าเกษตร 0 432 28-10-2021, 02:32
    หัวข้อ: เทคโนโลยีการผลิตพืชอัตลักษณ์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีการผลิตพืชอัตลักษณ์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอ...

          เขตภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วย จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิจิตร และเพชรบูรณ์ ทั้ง 7 จังหวัด มีลักษณะสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ทั้งพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบ ที่ดอน ท...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 679 01-10-2021, 12:53
    หัวข้อ: การใช้ Bacillus subtilis เพื่อการผลิตพืช
หัวเรื่อง: การใช้ Bacillus subtilis เพื่อการผลิตพืช

          พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายในการผลิตพืช ในปัจจุบัน พืชที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพืชเศรษฐกิจหลักแล้วยังมีพืชผัก และสมุนไพรที่สามารถสร้...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 936 30-09-2021, 11:47
    หัวข้อ: การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก
หัวเรื่อง: การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวัน...

          การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตา...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 552 30-09-2021, 11:34
    หัวข้อ: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หัวเรื่อง: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องมาจากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ช่องทางสื่อสารต่างๆ มีหลากหลายขึ้น ทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น และหลายค...
doa เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 523 30-09-2021, 11:17
    หัวข้อ: เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ภาคต...

เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน          องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการผลิตพืช...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 627 29-09-2021, 04:52