ผลการค้นหา
เรื่อง หน่วยงาน หัวข้อ เนื้อเรื่อง อ่าน วันที่ [น้อย->มาก]
    หัวข้อ: การระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าวและหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่วิกฤติ และหนอนหน้าแมวในพื้นที
หัวเรื่อง: การระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าวและหนอนหัวดำมะพร้าวในพ...

การระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าวและหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่วิกฤติ และหนอนหน้าแมวในพื้นที่เฝ้าระวัง การระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าวและหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่วิกฤติ และหนอนหน้าแมวในพื้นที่เฝ้าระวัง : ปัจ...
doa การอารักขาพืช 0 4 24-03-2023, 11:25
    หัวข้อ: การเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
หัวเรื่อง: การเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน

การเตือนภัยไวรัสคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน           ระยะเวลาที่ผ่านมา ไวรัสคอมพิวเตอร์ได้สร้างความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเป็นอย่างมาก เป้าหมายการสร้างความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิ...
doa เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 10 23-03-2023, 01:44
    หัวข้อ: สรีรวิทยาของพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก
หัวเรื่อง: สรีรวิทยาของพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซ...

สรีรวิทยาของพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก           สรีรวิทยาของพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ภ...
doa เทคโนโลยีการผลิตพืช 0 146 01-11-2022, 09:16
    หัวข้อ: วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตมันสำปะหลัง
หัวเรื่อง: วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตมันสำปะหลัง

วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตมันสำปะหลัง          วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตมันสำปะหลัง จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการศึกษาในโครงการวิจัยและพัฒนาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตพืชเศรษฐกิจ ของกรมวิชาการเกษตร ...
doa เทคโนโลยีการผลิตพืช 0 87 01-11-2022, 09:09
    หัวข้อ: เทคนิคการประเมินการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในอ้อย
หัวเรื่อง: เทคนิคการประเมินการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในอ้อย

เทคนิคการประเมินการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในอ้อย           เอกสาร เทคนิคการประเมินการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในอ้อย จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมผลการศึกษาในโครงการวิจัยศักยภาพของการดูดซับก๊าวเรือนกระจกในพื...
doa เทคโนโลยีการผลิตพืช 0 86 01-11-2022, 09:03
    หัวข้อ: เทคนิคการประเมินการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในมันสำปะหลัง
หัวเรื่อง: เทคนิคการประเมินการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในมันสำป...

เทคนิคการประเมินการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในมันสำปะหลัง           เอกสาร เทคนิคการประเมินการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในมันสำปะหลัง จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมผลการศึกษาในโครงการวิจัยศักยภาพของการดูดซับก๊าว...
doa เทคโนโลยีการผลิตพืช 0 82 01-11-2022, 09:00
    หัวข้อ: คุณลักษณะทางสรีรวิทยาของพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก
หัวเรื่อง: คุณลักษณะทางสรีรวิทยาของพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพในกา...

คุณลักษณะทางสรีรวิทยาของพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก           องค์การบริหารจัดการก๊าวเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ให้ความหมายของ ก๊าซเรือนกระจก ว่าเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูด...
doa เทคโนโลยีการผลิตพืช 0 127 12-10-2022, 03:01
    หัวข้อ: เขตนิเวศสำหรับการวิจัยพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะพื้นที่และเทคนิคการระบุพันธุ์
หัวเรื่อง: เขตนิเวศสำหรับการวิจัยพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะพ...

เขตนิเวศสำหรับการวิจัยพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะพื้นที่และเทคนิคการระบุพันธุ์                    เขตนิเวศสำหรับการวิจัยพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะพื้นที่และเทคนิคการระบุพันธุ์ นี้จัดทำขึ้น เพื่อรวบ...
doa เทคโนโลยีการผลิตพืช 0 112 12-10-2022, 02:40
    หัวข้อ: การพัฒนาระบบเตือนการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน
หัวเรื่อง: การพัฒนาระบบเตือนการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวและปาล...

การพัฒนาระบบเตือนการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน           ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system : EWS) เป็นบูรณาการ การตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และการสื่อสารกับผู้ที่ตัด...
doa การอารักขาพืช 0 253 12-10-2022, 02:37
    หัวข้อ: เทคโนโลยีผสมผสานการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนภาคตะวันออก
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีผสมผสานการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุ...

เทคโนโลยีผสมผสานการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนภาคตะวันออก           “เทคโนโลยีผสมผสานการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนภาคตะวันออก” ซึ่งมีขั้นตอนที่ใช้ทักษะความรู้หรือประสบการณ์ ที่ปร...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 287 06-10-2022, 11:24
    หัวข้อ: เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดที่เหมาะสมในเขตพื้นที่...

เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก           พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติคร...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 192 05-10-2022, 08:28
    หัวข้อ: เทคโนโลยีการจัดการแห้วหมูในพืชปลูก
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีการจัดการแห้วหมูในพืชปลูก

เทคโนโลยีการจัดการแห้วหมูในพืชปลูก           แห้วหมูถูกจัดเป็นวัชพืชร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งของโลกมีการกระจายพันธุ์ทั้งเขตอบอุ่นและเขตร้อน ในประเทศไทยสามารถพบได้ ทั้งในที่ชื้นแฉะ จนถึงที่ดอนในทุกภาคข...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 212 03-10-2022, 12:10
    หัวข้อ: เทคโนโลยีการผลิตส้มโอเพื่อเพิ่มคุณและมาตรฐานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีการผลิตส้มโอเพื่อเพิ่มคุณและมาตรฐานในเขตพ...

เทคโนโลยีการผลิตส้มโอเพื่อเพิ่มคุณและมาตรฐานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง           ประเทศไทยมีการปลูกส้มโอกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ส้มโอจัดเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพในการส่งออก จากสถิติการส่งออกส้มโอของส...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 141 03-10-2022, 11:41
    หัวข้อ: เทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยแมลงศัตรูธรรมชาต...

เทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน           ความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์แมลงศัตรูธรรมชาติ โดยกำหนดความรู้เรื่อง “เทคโน...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 167 03-10-2022, 07:58
    หัวข้อ: การผลิตพืชในพื้นที่นาโดยใช้แหล่งน้าในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
หัวเรื่อง: การผลิตพืชในพื้นที่นาโดยใช้แหล่งน้าในระบบเกษตรทฤษฎ...

การผลิตพืชในพื้นที่นาโดยใช้แหล่งน้าในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง          การผลิตพืชในพื้นที่นาโดยใช้แหล่งน้ำในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นเอกสารวิชาการที...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 165 28-09-2022, 03:28
    หัวข้อ: การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
หัวเรื่อง: การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

การเพาะเห็ดเยื่อไผ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง           หนึ่งในบรรดาเห็ดเป็นยาที่สำคัญ และได้รับความสนในอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากเห็ดถั่งเช่า เห็ดหลินจือ เห็ดกระถินพิมาน เห็ดไมตาเกะ ยังมี เห็ดเยื่อไผ่ ...
doa วิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 0 285 20-09-2022, 03:05
    หัวข้อ: การจัดทำฐานข้อมูลแบบ CSV สำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
หัวเรื่อง: การจัดทำฐานข้อมูลแบบ CSV สำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี...

การจัดทำฐานข้อมูลแบบ CSV สำหรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล           ระบบฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่มข้อมูล การแก้ไข การล...
doa เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 368 20-09-2022, 09:30
    หัวข้อ: คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี :ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน้ำได้และสารหนู
หัวเรื่อง: คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี :ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหา...

คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี :ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ในรูปที่ละลายน้ำได้และสารหนู           กรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์และควบคุมดูแลคุณภาพปุ๋ยที่ผลิตและจำหน่าย รวมทั้งนำเข้าแ...
doa พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต 0 1,014 28-06-2022, 11:32
    หัวข้อ: คู่มือการใช้โปรแกรม การประเมินค่าความไม่แน่นอน ของการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในปุ๋ยเคมี
หัวเรื่อง: คู่มือการใช้โปรแกรม การประเมินค่าความไม่แน่นอน ของ...

คู่มือการใช้โปรแกรมการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในปุ๋ยเคมี        ค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์ เกิดขึ้นได้ในแต่ละขั้นตอนของการวิเคราะห์ ซึ่งมีค่ามากหรือน้อยต่างกันในแต...
doa พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต 0 1,312 07-04-2022, 03:58
    หัวข้อ: แผนที่ระดับการให้ผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
หัวเรื่อง: แผนที่ระดับการให้ผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ

แผนที่ระดับการให้ผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ           ปัญหาการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลผลิตทางการเกษตรได้ขยายตัวในอัตราที่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเกินหนึ...
doa เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 702 04-04-2022, 04:05