การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืช แบบทำใช้เอง
#1
   


ไฟล์แนบ
.pdf   เอกสารชุดผลิตEPN.pdf (ขนาด: 2.28 MB / ดาวน์โหลด: 42,700)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืช แบบทำใช้เอง - โดย doa - 22-01-2016, 07:00