พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#1
         การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องมาจากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ช่องทางสื่อสารต่างๆ มีหลากหลายขึ้น ทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่ายขึ้น และหลายครั้งก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนรำคาญหรือสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนสามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ด้วย จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น


ไฟล์แนบ
.pdf   สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf (ขนาด: 103.06 KB / ดาวน์โหลด: 533)
.pdf   พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf (ขนาด: 304.13 KB / ดาวน์โหลด: 965)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - โดย doa - 30-09-2021, 11:17