สรีรวิทยาของพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก
#1
สรีรวิทยาของพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก

          สรีรวิทยาของพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ภายใต้โครงการ วิจัยศักยภาพของการดูดซับก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่การผลิตมันสำปะหลังในแผนงานวิจัย วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชสู่เกษตรที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยอธิบายผลของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และความเข้มแสงในสภาพอากาศต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของมันสำปะหลัง รวมทั้งเป็ฯฐานข้อมูลคุณลักษณะทางสรีรวิทยาของพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง เพื่อรับมือเตรียมความพร้อมในการร่วมกันป้องกันกับปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ (Climate Change) ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   สรีรวิทยาของพันธุ์มันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก.pdf (ขนาด: 2.16 MB / ดาวน์โหลด: 618)
ตอบกลับ