เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางศศิญา ปานตั้น ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร รักษาการเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี พร้อมร่วมสนับสนุนช่วยเหลือแก่พนักงานพิทักษ์ป่าที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร

#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER

#50 ปี กรมวิชาการเกษตร