1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมวิชาเกษต…

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมวิชาเกษตรและคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมบริจาคเงิน เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ครบรอบปีที่ 16

  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ดร.เสริมสุข. สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาเกษตรและคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิ สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ครบรอบปีที่ 16 ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน ภายในกรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักรกรุงเทพฯ

Related
แชท
Skip to content