รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ​ สหกรณ์ปลูกผักปลอดภัย ภูทับเบิก จำกัด และเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงทับเบิก บ้านทับเบิก

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม […]