เยี่ยมชมโครงการธนาคารปูม้า ร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูปของชุมชน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมโครงการธนาคารปูม้า ร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูปของชุมชน พร้อมรับฟังความต้องการของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน Fisherman Village และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 100,000 ตัว ปลากะพงขาว 2 – 3 […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนการส่งออก ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กระทรวงคมนาคม

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนการส่งออก ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กระทรวงคมนาคม และเยี่ยมชมนิทรรศการ การพัฒนาระบบขนส่งสินค้าเกษตรก่อนการส่งออกภายใต้การควบคุมอุณหภูมิ โอกาสนี้ […]

ประชุมชี้แจงส่วนราชการ และรับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และกรรมการ ม.ท.ศ. เป็นประธานประชุมชี้แจงส่วนราชการ และรับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมในครั้งนี้ […]

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง กรมวิชาการเกษตร โดยมีนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตามมติของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน […]

ประชุมสัมมนาสำนักงานเลขานุการกรม พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรดีเด่น ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสำนักงานเลขานุการกรม พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรดีเด่น ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 314 ตึกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร ************

ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 6-2/2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 6-2/2565 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร และผ่านสื่อออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting […]

ทีมประเทศไทย รายงานพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี (UDON THANI International Horticultural Expo 2026) ในการประชุมสภาสมาคมพืชสวนโลก ครั้งที่ 74

              เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ […]