20 มิถุนายน 2024
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
นายเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี พร้อมทีมนักวิชาการเกษตร จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2566 ผู้เข้าอบรม จำนวน 30 ราย โดยมี นายอนุวัฒน์ กำแพงแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ บรรยายเรื่องเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง และพันธุ์ถั่วลิสงของกรมวิชาการเกษตร และนางสาวนรีรัตน์ ชูช่วย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ บรรยายเรื่อง การใช้ชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับการผลิตถั่วลิสง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี