13 กรกฎาคม 2024

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี

ที่อยู่ : 60 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทร : 032-772852-3
โทรสาร : 032772853