20 มิถุนายน 2024
วันที่ 10 มีนาคม 2566
นางสาวนรีรัตน์ ชูช่วย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสุนทร ชูขาว นางสาวนันทนา เทพบุญ นักวิชาการเกษตร และนางสาวสุณิสา พ่วงจู เจ้าหน้าที่การเกษตร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ตัดแต่งหน่อและทางใบ ใส่ปุ๋ย พร้อมทั้งราดเชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันการเกิดโรคตายพราย แปลงกล้วยน้ำว้าพันธุ์สุโขทัย 1 แปลงของเกษตรกร ที่เข้าร่วมการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้ำว้าที่เหมาะสมในพื้นที่เพชรบุรี จำนวน 3 แปลง พื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี