23 กรกฎาคม 2024

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลผลิตแปลงกล้วยน้ำว้าพันธุ์สุโขทัย 1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

นางสาวนรีรัตน์ ชูช่วย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสุนทร ชูขาว นางสาวนันทนา เทพบุญ นักวิชาการเกษตรและนายอัครพนธ์ ธำรงวัฒนากูร เจ้าพนักงานการเกษตร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลผลิตแปลงกล้วยน้ำว้าพันธุ์สุโขทัย 1 ของเกษตรกร ที่เข้าร่วมการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้ำว้าที่เหมาะสมในพื้นที่เพชรบุรี จำนวน 4 แปลง พื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี