ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรตาก
ที่ตั้ง : 65 หมู่ 6 ตำบลเเม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โทรศัพท์/โทรสาร 055-508987

Email : takmusor@hotmail.com