ข่าวผู้บริหาร

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สั่งคุมเข้ม นำเข้า-ส่งออก ‘ทุเรียนแช่เยือกแข็ง’ พบผิด ระงับใบรับรองทันที หวั่น สวมสิทธิทุเรียนไทย

DOA Channel

Web Application IM-PLANT “ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมทดสอบระบบและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป”