งานบริการเชื้อพันธุ์เห็ด (กพห.)

งานบริการเชื้อพันธุ์เห็ด

เชื้อพันธุ์เห็ดให้บริการ

เห็ดฟาง

เห็ดฟาง-2 ดอกสีขาวจนถึงเทาดำ ขนาดใหญ่  บานช้า   จำนวนดอกค่อนข้างน้อย   แต่ผลผลิตรวมสูง เพาะได้ทั้งปี

เห็ดฟาง-9 ดอกตูมส่วนครึ่งบนของดอกสีดำ ครึ่งล่างสีขาว เมื่อดอกบานสีขาวอมเทา  เยื่อหุ้มดอกค่อนข้างบาง รูปร่างดอกหัวท้ายเรียวถึงรี เมื่อเพาะในโรงเรือนช่วงฤดูร้อนโดยใช้ขี้เลื่อยที่เพาะเห็ดแล้ว น้ำหนักต่อดอก 10 – 40 กรัม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 
1 – 3  กก./ตรม.  

เห็ดนางรมฮังการี

เห็ดนางรมฮังการี-1 ดอกเห็ดสีขาวเกิดเป็นช่อ หากอากาศเย็น ดอกอ่อนจะมีสีเทาเจริญได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 25-32 องศาเซลเซียส สามารถเพาะได้ตลอดทั้งปี

เห็ดภูฏาน

เห็ดภูฏาน-3 ดอกเห็ดมีสีเทา หากอากาศเย็นจะมีสีเทาดำ เกิดดอกเป็นกลุ่ม 2 – 5 ดอก หรือเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ ดอกเห็ดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เฉลี่ย 4.1 – 8.2 ซม. เมื่อเพาะที่อุณหภูมิ  26 – 31 องศาเซลเซียส ความชื้นในโรงเรือน 70 – 85% ให้ผลผลิตเฉลี่ย 102 – 164  กรัม/วัสดุเพาะขี้เลื่อย 800  กรัม เก็บผลผลิต 3 เดือน การออกดอกแต่ละรุ่นจะทยอยออกดอก

 

เห็ดภูฏาน-4 (ลูกผสม P3xSA6) ดอกเห็ดมีสีเทา หากอากาศเย็นจะมีสีเทาดำ เกิดดอกเป็นกลุ่ม 2 – 5 ดอก หรือเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ ดอกเห็ดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 4.1 – 8.1 ซม. เมื่อเพาะที่อุณหภูมิ  26 – 31 องศาเซลเซียส ความชื้นในโรงเรือน 70 – 85% ให้ผลผลิตเฉลี่ย 126 – 211 กรัม/วัสดุเพาะขี้เลื่อย 800 กรัม เก็บผลผลิต 3 เดือน การออกดอกแต่ละรุ่นพร้อมกัน

 

เห็ดภูฏาน-5 (ลูกผสม P3xSB24) ดอกเห็ดมีสีเทา หากอากาศเย็นจะมีสีเทาดำ เกิดดอกเป็นกลุ่ม 2 – 3 ดอก หรือเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ ดอกเห็ดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย  4.1 – 8.3 ซม. เมื่อเพาะที่อุณหภูมิ  26 – 31  องศาเซลเซียส  ความชื้นในโรงเรือน 70 – 85 %  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 135 – 216  กรัม/วัสดุเพาะขี้เลื่อย  800  กรัม เก็บผลผลิต 3 เดือน การออกดอกแต่ละรุ่นพร้อมกัน

 

เห็ดภูฏาน-6 (ลูกผสม P3xSE5) ดอกเห็ดมีสีเทา หากอากาศเย็นจะมีสีเทาดำ เกิดดอกเป็นกลุ่ม 3 – 5 ดอก หรือเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ ดอกเห็ดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 4.1 – 8.6 ซม. เมื่อเพาะที่อุณหภูมิ 26 – 31 องศาเซลเซียส ความชื้นในโรงเรือน 70 – 85% ให้ผลผลิตเฉลี่ย 132 – 196  กรัม/วัสดุเพาะขี้เลื่อย  800  กรัม เก็บผลผลิต 3 เดือน  การออกดอกแต่ละรุ่นจะทยอยออกดอก

 

เห็ดนางฟ้า

เห็ดนางฟ้า-2 ดอกหนาขนาดใหญ่ มีสีน้ำตาลดำอมเทา เกิดดอกที่อุณหภูมิ 20 – 28 องศาเซลเซียส ผลผลิตเฉลี่ย 250 – 300  กรัม/วัสดุเพาะขี้เลื่อย 1,000 กรัม เพาะได้ดีในฤดูฝนและช่วงอากาศเย็นที่อุณหภูมิ  20 – 28  องศาเซลเซียส

เห็ดเป๋าฮื้อ

เห็ดเป๋าฮื้อ-2 ดอกมีสีน้ำตาลหรือสีครีม  เกิดดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกกลุ่ม ก้านดอกสั้น ผลผลิตดีสม่ำเสมอ เพาะได้ตลอดปี

เห็ดเป๋าฮื้อ-3 ดอกมีสีน้ำตาลหรือสีครีม เกิดดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกกลุ่ม ดอกค่อนข้างกลม ก้านดอกยาว เพาะได้ตลอดปี

เห็ดยานางิ

เห็ดยานางิ-1 ดอกสีน้ำตาล เกิดดอกเป็นกลุ่ม เพาะได้ตลอดปี แต่ให้ผลผลิตสูงในฤดูฝนต่อหนาวและช่วงอากาศเย็น ผลผลิตเฉลี่ย 100 – 250 กรัม/วัสดุเพาะขี้เลื่อย 800 กรัม  ระยะพักก้อน 15 วัน

 

เห็ดยานางิ-2 ดอกสีขาว  เกิดเป็นกลุ่ม  เพาะได้ตลอดปี  ระยะพักก้อน  15  วัน แต่ผลผลิตต่ำกว่าชนิดดอกสีน้ำตาลเหมาะที่จะเพาะในฤดูฝนและช่วงอากาศเย็นเช่นกัน

 

เห็ดหลินจือ

เห็ดหลินจือ-1 ดอกสีน้ำตาลแดง เกิดดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม มีลักษณะแผ่คล้ายพัดจีน ผิวหน้าย่น ก้านสั้น สามารถเพาะได้ตลอดทั้งปี

 

เห็ดขอนขาว

เห็ดขอนขาว-3 ดอกสีขาว มีเกล็ด ก้านอวบ เหนียวน้อย ดึงออกจากวัสดุได้ง่าย

เห็ดกระด้าง (เห็ดลม เห็ดบด)

เห็ดกระด้าง-1 ดอกสีน้ำตาล รูปร่างคล้ายพัดจีน เกิดดอกเป็นกลุ่ม  2 – 3 ดอกหรือดอกเดี่ยว ออกดอกง่าย ไม่ทิ้งช่วงการออกดอกนาน

 

เห็ดแครง

เห็ดแครง-2 ดอกสีขาวนวล ขนาดใหญ่ เส้นใยเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ  30 – 35 องศาเซลเซียส ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ  60 กรัม/วัสดุเพาะ  600  กรัม

 

เห็ดตีนแรด

เห็ดตีนแรด-1 ให้ผลผลิตสูงในช่วงอากาศเย็น (ต.ค. – ม.ค.) ลักษณะของก้านป้อม สั้น

เชื้อเห็ดบริสุทธิ์ที่ผลิตจำหน่ายอยู่ในรูปของเส้นใยในอาหารวุ้น เหมาะสำหรับใช้เป็นแม่เชื้อเพื่อทำเชื้อขยายหรือเชื้อเพาะในเมล็ดข้าวฟ่างและวัสดุอื่น ๆ

–  สั่งซื้อโดยตรงทางโทรศัพท์ 0-2579-0147 และโทรสาร 0-2561-4673 แจ้งรายชื่อเชื้อพันธุ์เห็ด ชื่อผู้สั่ง จำนวนที่ต้องการและนัดหมายการรับเชื้อเห็ด

–  สั่งซื้อทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 พร้อมแจ้งรายชื่อเชื้อพันธุ์เห็ด จำนวนที่ต้องการและระบุชื่อ    ที่อยู่ ของผู้สั่งให้ชัดเจน

–  รับด้วยตนเอง จ่ายเงินค่าเชื้อพันธุ์เห็ดในราคาขวดละ 50 บาท พร้อมรับเชื้อพันธุ์เห็ดที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร สามารถรับเชื้อพันธุ์เห็ดได้ประมาณ 7-9 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ

–  รับเป็นพัสดุไปรษณีย์ ผู้สั่งซื้อไม่ว่าทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ต้องส่งตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติสั่งจ่าย ปทฝ.เกษตรศาสตร์ 10903 เป็นค่าเชื้อพันธุ์เห็ดราคาขวดละ 50 บาท พร้อมค่าจัดส่ง สั่งจ่ายในนาม นายอนุสรณ์ วัฒนกุล สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ส่งมาพร้อมจดหมายสั่งซื้อ เมื่อกลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ดได้รับแล้ว จะได้ดำเนินการเตรียมและจัดส่งเชื้อเห็ดต่อไป

–  สั่งซื้อเห็ดจำนวน 1 – 3 ขวด รวมค่ากล่องพัสดุ 9 บาท ค่าจัดส่ง 20 บาท รวมเป็นเงินค่าจัดส่ง 29 บาท

–  สั่งซื้อเห็ดจำนวน 4 -10 ขวด รวมค่ากล่องพัสดุ 12 บาท ค่าจัดส่ง 35 บาท รวมเป็นเงินค่าจัดส่ง 47 บาท

–  สั่งซื้อเห็ดจำนวน 11 – 20 ขวด รวมค่ากล่องพัสดุ 16 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท รวมเป็นเงินค่าจัดส่ง 66 บาท

–  เชื้อพันธุ์เห็ด

–  ใบเสร็จรับเงิน

–  คำแนะนำและวิธีปฏิบัติเมื่อได้รับเชื้อเห็ด

1. ตรวจดูสภาพขวดบรรจุและเชื้อพันธุ์เห็ดกรณีขวดแตกหรือมีเชื้ออื่นปนเปื้อนขอให้แจ้งกลับมาที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด เพื่อส่งทดแทนให้ต่อไป

2. เมื่อได้รับเชื้อเห็ดควรใช้ภายใน 15 วัน ใช้เชื้อเห็ดแต่ละขวดให้หมดภายในครั้งเดียว

3. ขวดเชื้อเห็ดที่สั่งซื้อหากยังไม่ใช้ต้องเก็บไวhในที่สะอาด ไม่มีฝุ่นละอองและห้ามถูกแสงแดดโดยตรงอย่างเด็ดขาด

*** การถ่ายเชื้อหลายครั้งมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนและทำให้เชื้อเสื่อมคุณภาพ ***