ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สาระน่ารู้
หนังสือ/คู่มือเผยแพร่
นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบงานภายใน
ระบบสารสนเทศ
ระบบภาครัฐ