ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2565 สลก 65057377484 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350 26 พ.ค. 65 จ้างลดขนาดมาตรวัดน้ำประปาโรงพิมพ์กรมวิชาการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.บุรีรัมย์ 65057421964 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 18 พ.ค. 65 ซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สทช 65057409109 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,350.00 26 พ.ค. 65 จ้างสอบเทียบเครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง (Centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครพนม 65057387175 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,094.00 23 พ.ค. 65 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,390 26 พ.ค. 65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครพนม 65057411293 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,250.00 23 พ.ค. 65 ซื้อกระดาษเอ4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.จันทบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,250 24 พ.ค. 65 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.น่าน 65057426953 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 26 พ.ค. 65 จ้างเหมางานโครงการเงินทุนวิจัย (สกสว.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 กมพ. 65057397745 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 26,750 25 พ.ค. 65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.สตูล ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500 25 พ.ค. 65 จ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ (นายอดุลย์ สุวามีน) 25พ.ค.-24มิ.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 4761