ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2565 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000 7 ธ.ค. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.สุโขทัย 64127136030 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,374.55 7 ธ.ค. 64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 กผง. 64127142950 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,727.76 9 ธ.ค. 64 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๒ กฉ ๔๗๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวส.สุโขทัย 64127127878 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 177,200.00 9 ธ.ค. 64 จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 730.00 7 ธ.ค. 64 จ้างเหมาบริการตรวจซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บจ 1180 พังงา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 820.00 9 ธ.ค. 64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,303.00 9 ธ.ค. 64 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,466.00 9 ธ.ค. 64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวร.สุพรรณบุรี 64127143027 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,800.00 9 ธ.ค. 64 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาอ้อยและเก็บข้อมูลระยะสุกแก่ (11-12 เดือนหลังปลูก) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.พังงา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 465.00 7 ธ.ค. 64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 3834