ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2566 สคว. 65127500529 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 872,000 21 ก.พ. 66 ระกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2566 สคว. 65127500529 ประกาศเชิญชวน 885,900 5 ม.ค. 66 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2566 สคว. 65127500529 ประกาศร่าง TOR 885,900 28 ธ.ค. 65 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2566 สคว. P65110045243 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 885,900 24 พ.ย. 65 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน
2566 สคว. 65127500529 ประกาศราคากลาง 885,900 28 ธ.ค. 65 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2566 ศวส.จันทบุรี 66037559550 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 41,000 13 มี.ค. 66 จ้างเหมาทำสบู่ก้อน ๒๐๐ ก้อน สบู่เหลว ๒๐๐ ขวด พร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 930 23 มี.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 550 23 มี.ค. 66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,560 17 มี.ค. 66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000 22 มี.ค. 66 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 6597