ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2566 กปผ. 65117469570 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,500.00 24 พ.ย. 65 จ้างซ่อมรอยรั่วแท้งค์น้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 กวป. 65117497512 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,849.63 25 พ.ย. 65 จ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนอย่างรวดเร็วโดยหลักการเผาไหม้ จำนวน 1 งาน
2566 ศวพ.สตูล ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,100 1 พ.ย. 65 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงแม่พันธุ์มะพร้าว (นายวินัย บาหลัง) โยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 ศวพ.สตูล ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,100 1 พ.ย. 65 จ้างเหมาบริการดูแลแปลงแม่พันธุ์มะพร้าว นายฟารีดี ปังหลีเส็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.บุรีรัมย์ 65117491138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,550.00 18 พ.ย. 65 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.8 65117333570 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 58,154.50 17 พ.ย. 65 จ้างเหมาสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.8 65117311024 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 87,419 17 พ.ย. 65 จ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.8 65117333440 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,330 17 พ.ย. 65 จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.8 65117310583 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,000 17 พ.ย. 65 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 สวพ.8 65117333758 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,117 17 พ.ย. 65 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 5856