ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2565 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,800.00 20 ต.ค. 64 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครสวรรค์ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,600.00 20 ต.ค. 64 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 1 ต.ค. 64 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
2565 ศวม.ขก ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000 1 ต.ค. 64 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
2565 ศวพ.ระนอง 64107250487 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,025.00 25 ต.ค. 64 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชภายในแปลงโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษบกิจท้องถิ่นร่วมกับพืชเศรษฐกิจหลักที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000 30 ก.ย. 64 จ้างเหมาบริการนักวิชาการเกษตร จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
2565 ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000 30 ก.ย. 64 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล จำนวน 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 64)
2565 ศวพ.กาญจนบุรี 64107259942 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,800 25 ต.ค. 64 ซื้อวัสดุสำหรับผลิตขยายหัวเชื้อBS-DOA24 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศพก.ภูสิงห์ฯ 64097797300 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,210 8 ก.ย. 64 จ้างซ่อมรถยนต์ 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.โนนสูง 64107255934 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 20 ต.ค. 64 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลผลผลิตพริก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 3598