ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2565 สวส 65067323147 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,050.00 16 มิ.ย. 65 ซื้อวัสดุการเกษตรและปุ๋ย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,800.00 12 พ.ค. 65 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผลิตและขยายเชื้อบีที (นางสาวช่อทิพย์ แสนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สวพ.7 65067539683 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,051.69 22 มิ.ย. 65 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 667 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,800.00 12 พ.ค. 65 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผลิตและขยายเชื้อบีที (นางสาวช่อทิพย์ แสนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สวพ.6 65067491017 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,310.83 15 มิ.ย. 65 จ้างเปลี่ยนผ้าดิสเบรกหน้าซ้าย-ขวา และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ-๓๔๐๓ จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 12 พ.ค. 65 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลรักษาในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (นางสาวนงคราญ ลาสา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.ยโสธร ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000 22 มิ.ย. 65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ด่านตรวจพืชท่าเรือตากใบ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,100.00 14 มิ.ย. 65 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
2565 ศวร.สุพรรณบุรี 65067538201 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000.00 27 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยแปลงอ้อยขยายพันธุ์หลัก พื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวส.ชร 65067533620 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,000.00 22 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 6 จาก 4935