ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 สทช 64097452606 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,050.00 17 ก.ย. 64 จ้างพิมพ์หนังสือการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรพลูคาวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดโลก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะจาะจง
2564 สวพ.2 64097635402 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 21 ก.ย. 64 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64097498835 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 93,389.60 20 ก.ย. 64 จ้างวิเคราะห์ขนาดดีเอ็นเอและสังเคราะห์ไพรเมอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวส 64097590212 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,670.00 21 ก.ย. 64 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64097640019 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,860 21 ก.ย. 64 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64097494682 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 79,447.50 20 ก.ย. 64 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64097634232 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,340 14 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สทช 64097490733 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,832.00 20 ก.ย. 64 จ้างวิเคราะห์ลำดับเบส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.เลย 64097638871 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,000 17 ก.ย. 64 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 134 เลย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.4 64097630372 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,380 17 ก.ย. 64 จ้างเหมาบริการจัดทำถุงพลาสติกเนื้อสีขาวนม ขนาด 7 นิ้ว x11 นิ้ว หนา 0.17 มม. จำนวน 20,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 6 จาก 3442