ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2567 กผง. 67069014352 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,500 20 พ.ค. 67 จ้างทำของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กวป. 67069220111 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,334 12 มิ.ย. 67 จ้างซ่อมเปลี่ยนและบำรุงรักษาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ งาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กวป. 67059621054 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,890 14 มิ.ย. 67 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้ดูดไอสารเคมี (hood) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กผง. 67069194951 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,000 20 พ.ค. 67 จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กผง. 67069012040 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 73,580 20 พ.ค. 67 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กผง. 67069142903 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 62,543 20 พ.ค. 67 เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 500.00 10 มิ.ย. 67 จ้างไถเตรียมแปลงปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กผง. 67069013331 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 64,382.50 20 พ.ค. 67 จ้างทำกระเป๋า เสื้อ และหมวก พร้อมปักโลโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวร.ขอนแก่น ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300.00 17 มิ.ย. 67 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กผง. 67069014139 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,868.89 20 พ.ค. 67 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และป้ายคล้องคอ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 5 จาก 8999