ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2565 กปผ. 65067505974 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 19,099.50 24 มิ.ย. 65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สวพ.7 65067541961 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,850.00 27 มิ.ย. 65 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 6143 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.แพร่ 65067527480 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,800.00 13 มิ.ย. 65 จ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมพรวนดิน พ่นธาตุอาหารเสริมทางใบ และพ่นสารเคมีกำจัดแมลง จำนวน 3 รายการ นายอรัญ ชัยเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.แพร่ 65067539049 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,800.00 20 มิ.ย. 65 จ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมพรวนดิน พ่นธาตุอาหารเสริมทางใบ และพ่นสารเคมีกำจัดแมลง จำนวน 3 รายการ นายพงศธร ระลึกจิตตระกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.สงขลา ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,000.00 24 มิ.ย. 65 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเกษตร (นางอนงค์ เรืองศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,200.00 5 พ.ค. 65 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพและคัดแยกสิ่งเจือปนในมะเขือเปราะ (นางสาวดวงหทัย วุฒิชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.สงขลา 65067411682 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,500.00 21 มิ.ย. 65 จ้างทำแผ่นป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.ระยอง ๖๕๐๖๗๔๙๙๗๓๘ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,500.00 24 มิ.ย. 65 จ้างตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง ๙ พร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวม.ลพบุรี 65067534973 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,600.00 20 มิ.ย. 65 จ้างเหมาทำไม้เกลี่ยถั่วและไม้ทุบถั่ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.สงขลา 65067500391 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,100.00 24 มิ.ย. 65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 5 จาก 4935