ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 22 ก.ย. 64 จ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,363.00 22 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,250.00 21 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,500.00 21 ก.ย. 64 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 450.00 21 ก.ย. 64 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,700.00 20 ก.ย. 64 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,600.00 20 ก.ย. 64 จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.กระบี่ 64097643338 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,130 14 ก.ย. 64 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูและทาสีห้องน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,066.00 17 ก.ย. 64 ซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวร.สุพรรณบุรี 64097646779 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,500.00 22 ก.ย. 64 จ้างทำผ้าใบแบบชักรอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 2 จาก 3442