ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวพ.แพร่ 64097621095 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 122,560.00 9 ก.ย. 64 จ้างเหมาซ่อมแซมโรงเรือนเพาะชำ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.7 64097636496 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 90,549.82 22 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สวพ.2 64097635725 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,200.00 22 ก.ย. 64 วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64097618451 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 192,000.00 9 ก.ย. 64 จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำ ขนาด 20ม.*60 ม.*2 ม. จำนวน 2,400 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,250.00 16 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,400.00 16 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64097625152 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 16,350.00 15 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 963.00 16 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ดพ.เกาะสมุย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 804.00 22 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.แพร่ 64097627780 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,109.00 23 ส.ค. 64 จ้างเหมาเช็คระบบเบรค รถยนต์ ทะเบียน ก-7641 แพร่ จำนวน 1 คัน
หน้าที่ 7 จาก 3441