ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2565 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 12 พ.ค. 65 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลรักษาและทำแปลงทดสอบหัวพันธุ์ขมิ้นชันพันธุ์สะอาด (นายพรรณรายณ์ ขุนประเสริฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สวพ.3 ขอนแก่น 65067531160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 61,953 27 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่อง AAs จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.สุโขทัย 65067301990 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 178,000 27 มิ.ย. 65 จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 กวป. 65067537142 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 88,061.00 24 มิ.ย. 65 ซื้อวัสดุทดลอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 กวป. 65067498439 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,806.60 24 มิ.ย. 65 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุทดลอง วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ และสารเคมี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,800.00 12 พ.ค. 65 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผลิตและขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (นางสาวกรกนก พิกุลหอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 12 พ.ค. 65 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพและคัดแยกสิ่งเจือปนในมะเขือเทศ (นางกุ้ง กุลสา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 12 พ.ค. 65 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพและคัดแยกสิ่งเจือปนในมะเขือเทศ (นายชวน จันสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 220 16 มิ.ย. 65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.นครพนม ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000.00 12 พ.ค. 65 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพและคัดแยกสิ่งเจือปนในมะเขือเทศ (นายยิ่งยง แจ่มใจหาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 7 จาก 4935