ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2564 ศวพ.เพชรบุรี 64097648360 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 53,500.00 14 ก.ย. 64 จ้างเหมาบริการขนย้ายต้นฟ้าทะลายโจรไปส่งให้กลุ่มเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวส.จันทบุรี 64097645471 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,000 1 ก.ย. 64 จ้างเหมาดูแลแปลงแม่พันธุ์และเรือนเพาะชำ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64097634661 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,000.00 22 ก.ย. 64 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 สคพ. 64097628112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,800.00 22 ก.ย. 64 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 250 16 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขอนแก่น 64097642343 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,480.00 22 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2564 ศปผ.ขอนแก่น 64097618269 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,360.00 22 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64097639954 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 25,080 20 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีจำนวน 16 รายการ
2564 ศวพ.รือเสาะ 64097607521 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,980.00 17 ก.ย. 64 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถราชการหมายเลขทะเบียน กข ๘๕๑๕ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 ศวพ.สกลนคร 64097634665 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,500 20 ก.ย. 64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ
หน้าที่ 3 จาก 3442