ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2565 ศวพ.แพร่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,440.00 24 มิ.ย. 65 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศคย.สฎ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,253.96 27 มิ.ย. 65 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กบ-6137 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.พังงา 65067535358 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,700.00 24 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.พังงา 65067536008 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,700.00 24 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.พังงา 65067534507 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,700.00 24 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานพัสดุ - ครุภัณฑ์ จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สวพ.2 65067542793 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,380.00 27 มิ.ย. 65 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.พังงา 65067534954 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,700.00 24 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงานธุรการ จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.พังงา 65067536461 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,700.00 24 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวร.ขอนแก่น 65067542679 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 36,000.00 27 มิ.ย. 65 จ้างวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในใบอ้อยก่อนและหลังใส่ปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,960 16 มิ.ย. 65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 3 จาก 4935