ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2565 ศกล.ชม. 65067542657 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,000.00 27 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศกล.ชม. 65067540639 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 27 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศกล.ชม. 65067538492 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,600.00 27 มิ.ย. 65 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศกล.ชม. 65067530349 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,400.00 27 มิ.ย. 65 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.ระนอง 65067531400 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,296.60 27 มิ.ย. 65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวส.ชร 65067541070 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27,000.00 22 มิ.ย. 65 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นปทุมมาในโรงเรือนทดลอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สวพ.7 65067543650 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,589.50 22 มิ.ย. 65 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 2271 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 65067503027 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 10,360 23 มิ.ย. 65 วัสดุการเกษตร
2565 ศวส.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 298 16 มิ.ย. 65 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สวพ.3 ขอนแก่น 65067539362 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 24 มิ.ย. 65 จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 4 จาก 4935