previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
 
 
พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1-9

**ท่านสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละสายพันธุ์ได้ตรงรูปปาล์มน้ำมันที่ท่านสนใจ

ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี  1 

ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี  2

ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 4
ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 5 ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 6
ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8
ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 9

ราคาจำหน่ายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี

 เมล็ดพันธุ์
ราคา 13 บาท/เมล็ด
ต้นกล้า
อายุ 3-5 เดือน
 ราคา 30 บาท/ต้น
 ต้นกล้า
อายุ 8-12 เดือน 
ราคา 55 บาท/ต้น
 
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
       วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางสาววิชณีย์ ออมทรัพย์สิน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน
สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใน
ฐานะประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่เดินทางมาตรวจราชการและมอบ
นโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการในการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมัน โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเตมีย์
กองบิน7 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมจัด
นิทรรศการพันธุ์ปาล์มน้ำมันและการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในการเตรียมการต้อนรับตณะตรวจราชการ
โดยมีคณะ ผวจ.สุราษฎร์ธานีเข้าเยี่ยมชม ณ แปลงปาล์มน้ำมันต้นแบบคุณโสฬส เดชมณี
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
       วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับ นายประเสริฐ อนุพันธ์
และนางปิยนุช นาคะ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ที่มาติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภายใต้
โครงการวิจัยและผลิตพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อ
ทดแทนพลังงาน : ระยะที่ 6 และให้ แนวทางในการดำเนินงาน โดยมีนางสาววิชณีย์ ออมทรัพย์สิน
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี (หัวหน้าโครงการ), นางสาวกาญจนา ทองนะ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ พร้อมด้วย ทีมนักวิจัย ร่วมให้ข้อมูลและรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงาน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
โพสท์ใน test | ปิดความเห็น บน กิจกรรมประชาสัมพันธ์