หมวดหมู่: ข่าว

ร่วมประชุมอนุคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจติดตามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางวัลล…

เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางวัลล…

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และของทุกปี

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางวัลลี…

อธิบดีกรมวิชการการเกษตรประชุมร่วมและให้กำลังใจข้าราชการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง

วันที่ 29 พ.ย. 2565 นายระพีภัท…

มอบต้นกล้ากัญชาให้กับประชาชนในจังหวัดระยองตามโครงการ “การผลิตกัญชา กัญชง ๑ ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์”

วันที่ ๒๒ – ๒๖ สิงหาคม ๒…

จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางจิณณ…

You missed