นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมตามมาตรการส่งออกทุเรียนไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นาง […]

Read more

นายภานุวัฒน์ มูลจันทะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิริลักษณ์ ล้านแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 256 […]

Read more

นางวัลลีย์ อมรพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมเกษตรกร

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ […]

Read more

นางวัลลีย์ อมรพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมเกษตรกร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ […]

Read more

นางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และนางวัลลีย์ อมรพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการการบริหารจัดการพัฒนาเจ้าหน้าที่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มกรา […]

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และบุคลากรทุกคน ได้ร่วมรับฟังและชมการสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ด้วยตัวเอง Antigen Test Kit (ATK)

      วันที่ 23 สิงหาคม 2 […]

Read more