ร่วมประชุมอนุคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจติดตามศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางวัลล…

เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางวัลล…

You missed