วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางวัลลีย์ อมรพล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตระยอง ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณกุศลพิธีปล่อยปลา จำนวนทั้งสิ้น 4,500 ตัว ประกอบด้วย ปลานิล 2,300 ตัวปลาตะเพียน 2,200 ตัว เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพละพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ณ.ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

You missed